Johdon omistukset

Panostaja Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja. Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään kuukausittain osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Arvopaperimarkkinalain mukaiset 2.7.2016 päättyneeseen julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluneiden henkilöiden omistustiedot ovat saatavilla täällä.

Hallitus ja määräysvaltayhteisöt                                16.12.2019

Ala-Mello Jukka 177 737
Eriksson Eero 62 494
Koskenkorva Mikko 1 986 055
Pääkkönen Tarja 35 712
Reponen Kalle 17 430
Yhteensä 2 279 428

 

Johtoryhmä ja määräysvaltayhteisöt

31.10.2019 Lisäys 16.12.2019
Tommila Tapio 364 064 10 725 374 789
Telanne Minna 253 059 6 600 259 659
Laine Miikka 235 131 6 600 241 731
Lahtinen Katri 4 400 4 400
Yhteensä 852 254 28 325 880 579

Lisäksi Jukka Ala-Mello, Ju ha Sarsama ja Tapio Tommila omistavat yhteensä 58 % Johtopanostus Oy:n osakkeista. Johtopanostus Oy omistaa 1.030.000  Panostaja Oyj:n osaketta.