Panostajalle kasvu ja omistaminen ovat paljon enemmän kuin bisnestä

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä. Panostajalla omistaminen on aktiivista kumppanuutta, johdon työn kehittämistä, kasvupotentiaalin tunnistamista ja potentiaalin saavuttamisen mahdollistamista.

Panostajalle kasvu ja omistaminen ovat vastuullista ja pitkäjänteistä työtä menestyksen eteen.

Toimintamallimme

Etsimme aktiivisesti yrityksiä, joilla on terve talous, ja joiden uskomme nousevan tuellamme alansa kärkijoukkoon. Tuomme yritykseen työkaluja, jotka tukevat liiketaloudellista osaamista ja strategista johtamista. Olemme yrityksen kumppani myös rahoituksen hankinnassa ja yrityskauppojen toteutuksessa.

 1. Arvonluontipotentiaalin tunnistaminen ja sijoitusstrategian luominen

  Enemmistöosuuden ostaminen ja vähemmistöomistajien sitouttaminen

  Sijoitus omasta taseesta mahdollistaa omaehtoisen ja pitkäjänteisen omistushorisontin

  Ostettavien yritysten liikevaihto tyypillisesti 5-50 milj. euroa

 2. Sijoitusstrategian toimeenpano; kasvu, yritysostot ja operatiivinen tehokkuus

  Hallitus ja strategiatyö

  Liiketoiminnan ja johtamisen kehittäminen; aktiivinen tuki, työkalut ja järjestelmät

  Johdon osaamisen kehittäminen

 3. Jatkuva yrityskauppamarkkinan ja arvostustasojen seuranta

  Arvonnousun realisoiminen omistuksen myynnin yhteydessä

  Tavoitteena mahdollisimman hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle

Vastuullisuus

Panostaja on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisena omistajana. Huomioimme uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehitettäessä taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (environmental, social, governance, ESG). Uskomme, että näiden näkökohtien huomioiminen päätöksentekoprosesseissa ja omistamiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskeistä sijoituskohteidemme sekä Panostajan pitkän aikavälin menestymisen kannalta. Lisäksi olemme laatineet eettisen ohjeistuksen (Code of Conduct), jota noudattavat myös kaikki sijoituskohteemme.

Panostajan vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Panostajan eettinen ohjeistus (Code of Conduct)

 

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Panostaja on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita. Pääomasijoittajat ry on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. Panostaja noudattaa näitä suosituksia tällä sivustolla.

Pääomasijoittajien avoimuus- ja läpinäkyvyyssuositukset

Panostajan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Panostajan avainhenkilörekisterin tietosuojaseloste

Avainluvut

Liikevaihto

199,7 M€

Tilikauden tulos

27,1 M€

Henkilöstö

2043

Osakekannan markkina-arvo

52,1 M€

Tiimi

Tapio Tommila Tapio Tommila Toimitusjohtaja, mediayhteydet +358 40 527 6311
Juha Sarsama Juha Sarsama Sijoitusjohtaja +358 40 774 2099
Miikka Laine Miikka Laine Sijoitusjohtaja +358 50 595 5544
Minna Telanne Minna Telanne Kehitysjohtaja +358 400 172 477
Juha-Pekka Aatola Juha-Pekka Aatola Group Business Controller +358 50 400 0931
Virpi Luoma-Marttila Virpi Luoma-Marttila Group Financial Controller +358 50 557 5911
Niko Skyttä Niko Skyttä Sijoituspäällikkö +358 40 356 4867
Henri Falck Henri Falck Sijoitusanalyytikko +358 40 773 5426
Milla Store Milla Store Hallintoasiantuntija +358 50 685 70