Olemme sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille ja sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Enemmistöomistuksessa olevat sijoituskohteet muodostavat Panostajan emoyhtiön kanssa Panostaja-konsernin. Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1 600 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin virallinen liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

Sijoittajille

Panostaja sijoituskohteena

Panostaja tarjoaa ainutlaatuisen kanavan sijoittaa pk-sektorin yrityksiin, joissa on korkeat tuotto-odotukset.

Lue lisää

Taloudellista tietoa

Tavoitteena on ylittää Nasdaq Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuotto.

Lue lisää

Osakkeet

Panostajan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää

Tiedotteet ja julkaisut

Pörssitiedotteiden lisäksi julkaistaan kolme osavuosikatsausta, tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus.

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja -kalenteri

Panostajan sijoittajasuhteista vastaa varatoimitusjohtaja Tapio Tommila.

Lue lisää

Hallinnointi

Hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa ja eettisiä periaatteita.

Lue lisää