Olemme sijoitusyhtiö, joka omistaa ja kehittää suomalaisia pk-yrityksiä

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille ja sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita.

Panostajalla on yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Enemmistöomistuksessa olevat sijoituskohteet muodostavat Panostajan emoyhtiön kanssa Panostaja-konsernin. Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1 600 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin virallinen liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

Panostaja on perustettu 1984 ja on Suomen vanhimpia pääomasijoitusyhtiöitä. Panostajan osakkeet on listattu Helsingin Pörssiin 1989.

Sijoittajille

Panostaja sijoituskohteena

Panostaja tarjoaa ainutlaatuisen kanavan sijoittaa pk-sektorin yrityksiin, joissa on korkeat tuotto-odotukset.

Lue lisää

Taloudellista tietoa

Tavoitteena on ylittää Nasdaq Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuotto.

Lue lisää

Osakkeet

Panostajan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää

Tiedotteet ja julkaisut

Pörssitiedotteiden lisäksi julkaistaan kolme osavuosikatsausta, tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus.

Lue lisää

Sijoittajasuhteet ja -kalenteri

Panostajan sijoittajasuhteista vastaa varatoimitusjohtaja Tapio Tommila.

Lue lisää

Hallinnointi

Hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa ja eettisiä periaatteita.

Lue lisää