In English
Jaa Jaa

24.04.2012

Tiedolla johtaminen tuo tulosta Panostajan toimintaympäristössä

Panostajan johtoryhmä on omassa monipuolisessa työssään ja työympäristössään ymmärtänyt, mikä merkitys tehokkaalla, järjestelmällisellä ja läpinäkyvällä johtamisjärjestelmällä on. "Yhtenäistämällä johtamisjärjestelmät ja -mallit olemme luoneet koko konsernille ja sen tytäryrityksille tehokkaat ja toimivat raportointi-, johtamis- ja seurantamahdollisuudet. Niiden avulla voimme johdonmukaisesti ohjata yrityksiämme strategian mukaiseen suuntaan", Panostajan talousjohtaja Simo Mustila kertoo.

Moninaisuus asettaa haasteita

Johtamisessa ja raportoinnissa on kyse tiedosta, sen keräämisestä ja hyödyntämisestä oikealla tavalla. Tiedon avulla johtaminen asettaa monia haasteita Panostajan toimintaympäristössä. Panostajan konsernirakenteessa on yhteensä 40 juridista yhtiötä, jotka muodostavat  10 liiketoiminta-aluetta. Yhtiöt ovat lisäksi eri kehitysvaiheissa: toiset ovat vahvassa kasvuvaiheessa ja toiset toisaalta kypsempiä, minkä takia niitä johdetaan eri tavalla. Haasteensa tuo myös se, että emoyhtiössä kokonaisuutta hallitsee vain 10 henkilöä.

Tietojärjestelmien hyödyntäminen tuo etuja

Sen lisäksi, että tietoa ohjataan hallitustyöskentelyn kautta, Panostaja käyttää erilaisia tietojärjestelmiä tiedolla johtamisen työkaluina. Konsernin raportointi- ja konsolidointijärjestelmä Hyperion mahdollistaa olennaisen tiedon raportoinnin nopeassa tahdissa. Panostajan kokoisessa ja näin monimuotoisessa yrityksessä Hyperionin käyttö on poikkeuksellista.

Panostajan varsinainen ainutlaatuisuus on kuitenkin johtamisen työpöytä -työkalu, jollaista ei muualta löydy ja joka on keskeinen osa Panostajan johtamismallia. Työpöytä on ratkaisu strategisen tiedon ajantasaiseen, joustavaan ja ketterään käyttämiseen sekä jakamiseen kattavasti koko konsernissa. Työkalun avulla tytäryhtiöiden johto pystyy noudattamaan strategiaan, ja projektit saadaan vietyä eteenpäin ilman harhapoluille astumista. Johtamispöytä toimii verkossa ja on siten aina käytettävissä ja ajantasainen. Hallituksen kokouksissa käydään kuukausittain läpi työpöydän tilanne, jolloin pysytään jatkuvasti ajan tasalla siitä, missä kussakin yhtiössä mennään.

"Ne ratkaisut, jotka Panostaja on ottanut käyttöönsä tehostaakseen omaa tiedolla johtamistaan, takaavat, että Panostajan kaltainen yhtiö pysyy hallinnassa. Olennainen osa uuden yhtiön haltuunottoprosessissa on se, että hankittu yritys ottaa Panostajan omat johtamisjärjestelmät mahdollisimman nopeasti käyttöön. Näillä yksinkertaistetuilla ja visuaalisilla malleilla saadaan kiteytettyä kaikista  liiketoiminta-alueista olennainen ja tyttäret toimimaan tavoitellulla tavalla. Tämä kaikki tapahtuu keskitetysti ja nopeasti", Mustila toteaa.

Julkaisujärjestelmä: Mediasignal