In English Jaa Jaa

Panostajan omistukset


Panostaja on pitkäaikainen omistaja. Tavoitteenamme on 10–15 suomalaisen kasvavan ja kehityskelpoisen pk-yrityksen omistus.

Nykyiset omistuksemme

(Omistusosuus-% ja hankintavuosi)

  

70 %
2007

60 %
2012 

 

75 %
2007

80 %
2007

 

95 %
2007

54 %
2007

 

63 %
2007

56 % *
2008/2012

Digitaaliset painopalvelut -segmentissä on sovittu järjestelystä, jonka lopputuloksena Panostaja Oyj:n omistusosuus nousee 64,6 prosenttiin segmentin emoyhtiö Digiprint Finland Oy:ssä. Aikaisempi omistusosuus oli 56,4%. Järjestelyn yhteydessä yhtiön avainhenkilöiltä lunastetaan Digiprint Finland Oy:n osakkeita, jotka pääosin mitätöidään. Järjestely saadaan päätökseen arviolta 30.6.2014 mennessä.


Osakkuusyhtiöt:

Ecosir Group Oy

49,78 %

PE kiinteistörahasto I Ky

27,08 %

Spectra Yhtiöt Oy

39,0 %

 

Panostaja edustaa laajalti suomalaista pk-sektoria

 

Katso lisää toimialatietoa täältä.

Panostajalle potentiaalisten kohdeyritysten määrä kasvussa

Seuraavan 10 vuoden aikana jopa 50 000 – 60 000 yrityksellä on eläke- tai sukupolvenvaihdos edessä. 25 prosentissa pk-yrityksistä odotetaan sukupolven- tai omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden kuluessa. Kokonaisuusosuus on säilynyt parin viime vuoden tasolla. Selkein haaste on sopivan jatkajan tai ostajan löytäminen.

Lähde: Suomen yrittäjät, Pk-barometri 2/2011

Julkaisujärjestelmä: Mediasignal