Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

 

Panostaja Oyj                       Pörssitiedote 26.10.2018                             klo 15.00


Panostajan taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous


Panostaja-konsernin tilikausi päättyy 31.10.2018. Tilinpäätöstiedote julkistetaan 13.12.2018. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.1.2019. Vuosikertomus julkaistaan viikolla kaksi yhtiön internet-sivuilla.

Tilikaudella 1.11.2018-31.10.2019 Panostaja Oyj julkaisee kolme katsausta seuraavasti:

liiketoimintakatsaus              1.11.2018-31.1.2019 (3 kk)                         7.3.2019

puolivuosikatsaus                 1.11.2018-30.4.2019 (6 kk)                         6.6.2019

liiketoimintakatsaus              1.11.2018-31.7.2019 (9 kk)                         5.9.2019Panostaja Oyj
Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj 040-774 2099Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi