Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu – Tapio Tommilasta uusi toimitusjohtaja

 

Panostaja Oyj                       Pörssitiedote, muutokset johdossa                                                     26.10.2018     klo 9.35

Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu – Tapio Tommilasta uusi toimitusjohtaja

Panostajan nykyinen toimitusjohtaja Juha Sarsama lopettaa toimitusjohtajana 31.12.2018. Sarsama jatkaa yhtiön palveluksessa sijoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä keskittyen uusien sijoituskohteiden löytämiseen ja olemassa olevien sijoituskohteiden kehittämiseen. Panostajan hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen Panostajan nykyisen varatoimitusjohtajan Tapio Tommilan (s. 1978, KTM, eMBA).  

”Aloitin Panostajan toimitusjohtajana yli 11 vuotta sitten. Nautin edelleenkin työstäni ja saan tehdä sitä huipputiimin kanssa. Uskon kuitenkin henkilökohtaisesti siihen, että yhtiön uudistumiselle ei ole eduksi, jos sama toimitusjohtaja on johdossa yli kymmenen vuotta – ja näin ollen koen, että minun on aika siirtyä syrjään yhtiön johdosta. Odotan kuitenkin innolla, että voin entistä enemmän panostaa aikaani uusien sijoituskohteiden löytämiseen ja olemassa olevien sijoituskohteiden hallitustyöhön ja yhteistyöhön yhtiöiden johdon kanssa uusien menestystarinoiden tekemiseksi,” kertoo Juha Sarsama

”Panostajan toiminta on ollut määrätietoista ja vahvaa Juha Sarsaman toimitusjohtajuuden aikana. Kiitän Juhaa kaikkien puolesta erinomaisesta työstä ja onneksemme Juha jatkaa avainhenkilönä Panostajan tiimissä. Erityinen kiitos Juhalle myös siitä, että Panostajan toimintamallien ja avaintiimin kehitys mahdollistaa sen, että tämäkin muutosvaihe toteutetaan laadukkaasti. Olen varma siitä, että Tapion johdolla Panostajan tulevaisuus on parhaissa käsissä ja strategiamme mukaan eteneminen ja hyvä kehityksemme tulee edelleen voimistumaan”, toteaa Panostajan hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mello.

Tapio Tommila on työskennellyt Panostajan palveluksessa vuodesta 2006 lähtien. Hän on toiminut yhtiössä muun muassa sijoitusjohtajana vuosina 2008–2015 sekä viimeksi varatoimitusjohtajana ja talous- ja rahoitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Ennen siirtymistään Panostajalle Tommila on toiminut asiantuntijana Deloitte Corporate Finance Oy:ssä ja PricewaterhouseCoopers Oy:ssä.

”Panostajalla on pitkät perinteet suomalaisten kasvuyritysten omistajakumppanina ja on kunnia tulla valituksi yhtiön seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Koen pääseväni aloittamaan toimitusjohtajan tehtävät erittäin hyvästä tilanteesta – Panostajan taloudellinen asema on vahva ja sijoituskohteissamme on paljon potentiaalia. Panostajassa on myös erittäin osaava ja sitoutunut tiimi, jota nyt edelleen vahvistamme ja saamme näin lisää resursseja kasvuun. Tavoitteenamme on kasvaa valitulla strategialla entistä vahvemmaksi tekijäksi”, sanoo Tapio Tommila.

Panostajan johtoryhmän muodostavat 1.1.2019 alkaen toimitusjohtaja Tapio Tommila, sijoitusjohtaja Miikka Laine, sijoitusjohtaja Juha Sarsama ja kehitysjohtaja Minna Telanne. Johtoryhmä täydentyy vielä talousjohtajalla, jonka rekrytointi on aloitettu.

Panostaja Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Sarsama, Panostajan toimitusjohtaja 31.12.2018 asti, puh. 040 774 2099
Tapio Tommila, Panostajan varatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja 1.1.2019 alkaen, puh. 040 527 6311
Jukka Ala-Mello, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 554 3810

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi