Panostaja Oyj:n puolivuosikatsaus 1.11.2017-30.4.2018

 

Panostaja Oyj           Puolivuosikatsaus           31.5.2018        klo 10.00


Panostajalle kaksi uutta sijoituskohdetta: Carrot Palvelut ja Oscar Software


1.2.2018–30.4.2018 (3 kk) 

 • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi viime tilikauden yritysostojen seurauksena 37 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto parani 2,9 milj. euroon vertailukauden 2,4 milj. eurosta.
 • Panostaja sijoitti henkilöstöpalvelualaan ja hankki enemmistön Carrot Palvelut Oy:stä.
 • Panostaja hankki katsauskauden jälkeen enemmistön toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon palveluita pk-yrityksille tarjoavasta Oscar Software Group Oy:stä.
 • Liikevaihto kasvoi kolmessa seitsemästä sijoituskohteesta. Katsauskauden lopussa hankitun Carrot Palvelut Oy:n tulos tullaan yhdistämään konserniin vasta 1.5.2018 alkaen. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 45,9 milj. euroa (36,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani neljässä seitsemästä sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 1,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli 0,4 senttiä (-3,0 senttiä).


1.11.2017–30.4.2018 (6 kk) 

 • Liikevaihto kasvoi kolmessa seitsemästä sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 90,8 milj. euroa (69,9 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani neljässä seitsemästä sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto parani 0,5 milj. eurosta 3,7 milj. euroon.
 • Panostaja irtaantui KotiSunista ja kirjasi myynnistä 32,9 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli 51,3 senttiä (-4,9 senttiä).


Toimitusjohtaja Juha Sarsama: Panostajalle kaksi uutta sijoituskohdetta

”Panostaja hankki kevään aikana kaksi uutta sijoituskohdetta. Katsauskauden lopussa Panostaja sijoitti henkilöstöpalvelualan kasvuun ja hankki enemmistön henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita tarjoavasta Carrot Palvelut Oy:stä. Tavoitteenamme on vauhdittaa Carrotin kasvua työelämän ja työn tekemisen tapojen murroksessa. Henkilöstöpalveluiden kasvunäkymät ja kasvun taustalla olevat fundamentit ovat vahvat ja olemme vakuuttuneet yhtiön kyvystä jatkaa hyvää kehitystä sekä uudistaa ja laajentaa palveluitaan.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Panostaja hankki enemmistön toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon palveluita pk-yrityksille tarjoavasta Oscar Software Group Oy:stä. Haluamme omalta osaltamme auttaa suomalaista pk-yrityskenttää menestymään digitalisaation murroksessa ja tavoitteenamme on kiihdyttää Oscarin kasvua sekä auttaa sitä kehittämään Suomen johtava ja kattavin pk-yritysten liiketoiminta-alusta. Oscar on erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa oleva yhtiö ja sillä on vahva brändi kasvavilla pk-sektorin toiminnanohjausjärjestelmien markkinoilla.

Katsauskaudella Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto jatkoi Granon kasvun myötä selvässä kasvussa liikevaihdon kasvaessa 27 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kuitenkin Granon lisäksi merkittävästi vain KL-Varaosissa ja sijoituskohteiden liikevaihdon kehitys jäi osin odotuksiamme heikommaksi. Myös viime vuonna ostettu CoreHW kasvatti kokonaisliikevaihtoa, mutta yhtiön liikevaihto jäi kuitenkin katsauskaudella poikkeuksellisen alhaiseksi. vaikkakin kausivaihtelut ovat tyypillisiä yhtiön  projektiliiketoiminnalle  Katsauskauden liikevoitto parani kasvaneen liikevaihdon sekä Megaklinikan kannattavuuden vakauttamisen myötä ja nousi 1,9 milj. euroon vertailukauden 1,5 milj. eurosta. 

Granossa syksyllä aloitetut tehostamistoimet on saatu suunnitellusti päätökseen ja odotamme näiden toimien tukevan yhtiön kannattavuutta lopputilikaudella. Megaklinikan toiminta ja kannattavuus on myös saatu vakautettua. CoreHW:n neljännes oli puolestaan poikkeuksellisen heikko uusien asiakasprojektein aloitusten viivästyessä ja asiakastyön osuuden jäädessä alhaiseksi. Yhtiö suuntasi kuitenkin vapaita resursseja omien tuotteiden kehitystyöhön, johon on katsauskauden aikana panostettu voimakkaasti. Liikevaihto jäi odotuksistamme myös Helakeskuskessa, jossa liikevaihdon lasku edelleen jatkui. Yhtiön uusi johto on aloittanut toimenpiteet asian korjaamiseksi. Tulemme seuraamaan Helakeskuksen toimenpiteiden etenemistä sekä CoreHW:n liikevaihdon palautumista.

Yrityskauppamarkkinan yleinen aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut kohtuullisen hyvää. Markkinat tarjoavat mahdollisuuksia sekä valikoiduille uusille hankinnoille että irtaantumisille ja tulemme jatkamaan aktiivista yrityskauppamahdollisuuksien kartoittamista.”


Keskeiset luvut

M€
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 2/18-
4/18
2/17-
4/17
11/17-
4/18
11/16-
4/17
11/16-
10/17
Liikevaihto, milj. euroa45,936,290,869,9150,7
Liikevoitto, milj. euroa1,91,53,70,52,9
Tulos ennen veroja, milj. euroa1,61,12,7-0,21,2
Tilikauden tulos, milj. euroa1,10,228,2-0,36,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €0,00-0,030,51-0,050,03
Oma pääoma / osake, €1,060,671,060,670,59
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa1,21,30,35,915,6


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin

M€ 
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 

Liikevaihto
2/18-
4/18
2/17-
4/17
11/17-
4/18
11/16-
4/17
11/16-
10/17
Grano 34,825,468,848,7105,3
KL-Varaosat3,53,26,96,413,5
Selog2,42,44,35,010,8
Helakeskus2,22,44,14,58,9
Megaklinikka1,31,62,73,06,0
Heatmasters1,11,32,22,25,3
CoreHW0,50,01,80,01,0
Muut 0,00,00,00,00,0
Eliminoinnit 0,00,00,00,0-0,1
Konserni yhteensä 45,936,290,869,9150,7


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 

M€ 
Q2Q26 kk6 kk12 kk
 

Liikevoitto
2/18-
4/18
2/17-
4/17
11/17-
4/18
11/16-
4/17
11/16-
10/17
Grano 2,92,44,03,06,3
KL-Varaosat0,30,20,50,41,0
Selog0,20,10,20,20,8
Helakeskus0,10,20,10,20,5
Megaklinikka0,0-0,6-0,2-1,4-1,6
Heatmasters-0,10,0-0,2-0,3-0,2
CoreHW-0,50,0-0,50,00,0
Muut -0,9-0,8-0,3-1,6-4,0
Konserni yhteensä 1,91,53,70,52,9


Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella yhdeksässä segmentissä, jotka ovat Grano, Selog, Helakeskus, KL-Varaosat, Heatmasters, Megaklinikka, CoreHW, Carrot sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt). Carrot –segmentissä raportoidaan katsauskaudella ainoastaan varat ja velat. Carrotin tulos tullaan yhdistämään konserniin ja raportoimaan segmentissä 1.5.2018 alkaen.

Muut-segmentissä raportoi katsauskaudelta kaksi osakkuusyhtiötä Ecosir Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Katsauskaudella Panostaja myi osuutensa vähemmistösijoituksia tekevästä pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:stä.

PE-Kiinteistörahaston purkuprosessi eteni katsauskauden aikana, minkä seurauksena Panostaja kirjasi taseestaan pois ennakkojako-osuudesta muodostuneet 3,0 milj. euron suuruisen saamisen ja velan PE-Kiinteistörahastolta.


Näkymät tilikaudelle 2018

Yrityskauppamarkkinan yleinen aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut kohtuullisen hyvää. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan edelleen aktiivisesti osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

 • Selogin, Helakeskuksen ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy hyvänä ja KL-Varaosien kysyntätilanne paranee hyvälle tasolle (aiemmin tyydyttävä). Uuden sijoituskohteen Carrotin kysyntätilanne säilyy hyvänä
 • Granon ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä
 • Megaklinikan kysyntätilanne säilyy heikkona


Tiedotustilaisuus

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 31.5.2018 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, Helsinki.

Tilinpäätöstiedote ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi.

Panostaja Oyj

Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Juha Sarsama, 040 774 2099

Panostaja Oyj


Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Liite

 

Liitteet

Download