Panostaja Oyj:n osavuosikatsaus 1.11.2017-31.7.2018

 

Panostaja Oyj               Osavuosikatsaus 6.9.2018 klo 10.00


1.5.2018-31.7.2018 (3 kk) 

 • Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi viime tilikauden yritysostojen seurauksena 39 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto parani 1,8 milj. euroon vertailukauden 1,4 milj. eurosta.
 • Panostaja hankki enemmistön toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon palveluita pk-yrityksille tarjoavasta Oscar Softwaresta.
 • Panostaja maksoi pois kaikki emoyhtiön korolliset velat 22,3 milj. euroa ja teki sopimuksen uudesta 15,0 milj. euron yritysostolimiitistä.
 • Liikevaihto kasvoi viidessä yhdeksästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 52,3 milj. euroa (34,5 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani neljässä yhdeksästä sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevoitto heikkeni hieman vertailukaudesta ollen 1,4 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli 0,0 senttiä (1,6 senttiä).

1.11.2017-31.7.2018 (9 kk) 

 • Liikevaihto kasvoi neljässä yhdeksästä sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 37 % ja oli 143,1 milj. euroa (104,3 milj. euroa).
 • Liikevoitto parani neljässä yhdeksästä sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto parani 2,1 milj. eurosta 5,1 milj. euroon.
 • Panostaja irtaantui KotiSunista ja kirjasi myynnistä 32,9 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja.
 • Panostaja hankki enemmistön Carrot Palvelut Oy:stä.
 • Tulos/osake (laimentamaton) oli 51,3 senttiä (-3,3 senttiä).


Toimitusjohtaja Juha Sarsama: Emoyhtiölle velaton tase – sijoituskapasiteetti kunnossa

”Katsauskaudella Panostaja maksoi pois kaikki emoyhtiön korolliset velat 22,3 milj. euroa ja teki sopimuksen uudesta 15,0 milj. euron yritysostolimiitistä, joka korvaa aikaisemman yritysostolimiitin. Optimoimme pääomarakenteemme ja Panostaja tulee jatkossa toimimaan normaalitilanteessa velattomalla emoyhtiön taseella. Yritysostolimiitti tuo lisää joustavuutta rahoitusrakenteeseemme ja turvaa sijoitusvalmiutemme myös irtaantumisten välissä. Näkemyksemme mukaan emoyhtiön velaton tase mahdollistaa parhaimmalla tavalla tunnistettuihin sijoitusmahdollisuuksiin tarttumisen ja strategiamme mukaisen arvonluonnin pitkällä aikavälillä. Nyt toteutettu emoyhtiön velkojen poismaksu laskee myös merkittävästi Panostajan riskiä. Tämä riskin alenteuminen heijastuu Panostajan oman pääoman tuottovaateeseen ja osana pääomarakenteen muutosta olemme myös päivittäneet Panostajan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Heti katsauskauden alussa Panostaja hankki enemmistön toiminnanohjausjärjestelmien kehitykseen ja erilaisten liiketoimintapalvelujen tarjontaan erikoistuneesta Oscar Softwaresta. Yhteinen taipaleemme Oscar Softwaren kanssa on saatu hyvin liikkeelle ja näemme yhtiön kasvunäkymät erittäin mielenkiintoisina kasvavilla toiminnanohjausjärjestelmien ja taloushallinnon palveluiden markkinoilla.

Panostajan sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi katsauskaudella yli 50 prosenttia. Vahvan kasvun taustalla ovat hankitut uudet sijoituskohteet sekä Granon viime tilikaudella tekemien yritysostojen vaikutus. Kokonaisliikevaihdon kasvusta huolimatta sijoituskohteiden liikevaihtokehitys oli katsauskaudella monissa sijoituskohteissa odotuksiamme heikompaa. Granon liikevaihtoa painoi katsauskaudella jatkunut painotuotteiden epätasainen kysyntä. Carrotin liikevaihdon alhainen taso oli seurausta yhtiön Uudenmaan teollisuusliiketoiminnan arvioitua huonommasta katteesta ja toiminnan alasajosta. Myös Selogille kolmas neljännes oli liikevaihdollisesti heikko asiakkaiden ennakoitua alhaisemman asennustyömäärän ja yhtiön avainhenkilömuutosten hankaloittaessa tavoitteisiin pääsyä. Tulemme myös edelleen jatkamaan toimenpiteitä CoreHW:n ja Helakeskuksen liikevaihtojen kehityssuunnan kääntämiseksi.

Odotuksiamme heikompi liikevaihdon kehitys heijastui myös liikevoittoon, joka laski katsauskaudella 1,4 milj. euroon vertailukauden 1,6 milj. eurosta. Granon liikevoittoa painoi suurkuva- ja valomainostöiden asennusliiketoiminta, jossa voimakkaasti kasvaneet volyymit ja suuret yhtäaikaiset projektit johtivat tappiollisiin projekteihin. Carrotin liikevoittoa heikensi heikosti kehittyneen Uudenmaan teollisuusliiketoiminnan alasajo sekä kevään yritysostosta aiheutuneet kulut.  

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla. Viimeaikaisten uusien sijoitusten myötä saamamme kiinnostuksen ja oman aktiivisen kartoitustyömme johdosta hankevirtamme on entisestään monipuolistunut ja uusia arvioitavia sijoituskohteita on ollut hyvin tarjolla. Kilpailu hyvistä kohteista on säilynyt kovana ja myyjien hintaodotukset ovat paikoin korkeat. Markkinat tarjoavat kuitenkin edelleen mahdollisuuksia sekä valikoiduille uusille hankinnoille että irtaantumisille ja tulemme jatkamaan yrityskauppamahdollisuuksien kartoittamista aktiivisesti.”


Keskeiset luvut

M€ Q3Q39 kk9 kk12 kk
 5/18-
7/18
5/17-
7/17
11/17-
7/18
11/16-
7/17
11/16-
10/17
Liikevaihto, milj. euroa52,334,5143,1104,3150,7
Liikevoitto, milj. euroa1,41,65,12,12,9
Tulos ennen veroja, milj. euroa0,81,33,51,01,2
Tilikauden tulos, milj. euroa0,51,828,71,56,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €0,000,020,51-0,030,03
Oma pääoma / osake, €1,060,531,060,530,59
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa3,71,93,97,915,6


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 

Liikevaihto
5/18-
7/18
5/17-
7/17
11/17-
7/18
11/16-
7/17
11/16-
10/17
Grano 32,123,1100,971,8105,3
KL-Varaosat3,73,510,69,913,5
Selog2,52,96,88,010,8
Helakeskus1,92,26,06,78,9
Megaklinikka1,31,64,04,66,0
Heatmasters1,31,33,53,55,3
CoreHW0,7 2,5 1,0
Carrot6,7 6,7  
Oscar Software2,1 2,1  
Muut 0,00,00,00,0-0,1
Eliminoinnit -0,10,0-0,1-0,1 
Konserni yhteensä 52,334,5143,1104,3150,7


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin
M€ 
Q3Q39 kk9 kk12 kk
 

Liikevoitto
5/18-
7/18
5/17-
7/17
11/17-
7/18
11/16-
7/17
11/16-
10/17
Grano 1,81,45,84,46,3
KL-Varaosat0,40,30,90,71,0
Selog0,20,30,40,50,8
Helakeskus0,10,20,20,40,5
Megaklinikka0,10,0-0,1-1,5-1,6
Heatmasters0,20,00,1-0,3-0,2
CoreHW-0,1 -0,6 0,0
Carrot-0,2 -0,2  
Oscar Software0,0 0,0  
Muut -1,0-0,7-1,3-2,3-4,0
Konserni yhteensä 1,41,65,12,12,9


Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kymmenessä segmentissä, jotka ovat Grano, Selog, Helakeskus, KL-Varaosat, Heatmasters, Megaklinikka, CoreHW, Carrot, Oscar Software sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt).

Muut-segmentissä raportoi emoyhtiön lisäksi katsauskaudelta kaksi osakkuusyhtiötä Ecosir Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti ja osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella. Katsauskaudella Panostaja myi osuutensa vähemmistösijoituksia tekevästä pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:stä.


Näkymät tilikaudelle 2018

Yrityskauppamarkkinan yleinen aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusia kohteita on ollut hyvin tarjolla. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan edelleen aktiivisesti osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti:

 • Selogin, Helakeskuksen, CoreHW:n, KL-Varaosien ja Carrotin kysyntätilanne säilyy hyvänä. Uuden sijoituskohteen Oscar Softwaren kysyntätilanne säilyy hyvänä
 • Granon ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä
 • Megaklinikan kysyntätilanne säilyy heikkona


Tiedotustilaisuus

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 6.9.2018 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Espa, Simonkatu 9, Helsinki.

Osavuosikatsaus ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi.

 

Panostaja Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099

Liite

 

Liitteet

Download