Panostaja Oyj – PANOSTAJAN SIJOITUSKOHTEEN GRANON YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTTYVÄT

Panostaja Oyj Pörssitiedote 2.11.2017 klo 9.00 Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni on saanut 6.9.2017 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet pitävät sisällään konsernitason toimintojen tehostamisen sekä tuotannon tehostamisen uudelleenjärjestelyillä ja keskittämisellä. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä konsernin eri toimipisteissä vähenee arviolta noin 100 henkilöllä. Yhtiö arvioi alun perin, että suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 150 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. Grano-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 139 henkilöä. Toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella tavoitellaan noin neljän miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joista tilikaudella 2018 arvioidaan toteutuvan hieman alle puolet. Täysi vaikutus koko tilikauden kannattavuustasoon tavoiteltavilla säästöillä on ensimmäisen kerran tilikaudella 2019. Tilikauden 2017 viimeiselle neljännekselle kirjataan uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja arviolta noin 0,2 miljoonaa euroa. Panostaja Oyj Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen Grano Oy 0400 522 041 Toimitusjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj 040 774 2099 Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.panostaja.fi