Panostaja Oyj – PANOSTAJAN SIJOITUSKOHDE GRANO ALOITTAA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Panostaja Oyj Pörssitiedote 1.9.2017 klo 14.15 Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni aloittaa 6.9.2017 yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohteena on kaikki Grano-konsernin toiminnot. Alustavan arvion mukaan suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 150 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. Neuvottelujen kohteena ovat myös työtehtävien muutokset. Mikäli toimenpiteisiin ryhdytään, pyritään ne toteuttamaan viimeistään 31.3.2018 mennessä. Grano-konserni on strategiansa mukaisesti tilikaudella 2017 kasvattanut liiketoimintojaan useilla yrityskaupoilla. Yrityskaupoilla on tavoiteltu laajempaa palvelutarjoamaa, synergiaetuja, kustannustehokkuutta sekä suurempia volyymeja. Yrityskauppojen vaikutusten lisäksi Grano-konsernilla on tarve jatkuvasti parantaa kilpailukykyään ja kehittää toimintojaan alati muuttuvassa markkinassa. Edellä mainitusta johtuen Grano-konsernin johto suunnittelee toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Panostaja Oyj Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen Grano Oy 0400 522 041 Toimitusjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj 040 774 2099 Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2016 konsernin liikevaihto oli 172,5 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi