Panostaja Oyj – Panostaja Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 julkaistu kokonaisuudessaan

Panostaja Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 10.1.2018 klo 13.00 Panostaja Oyj:n vuosikertomus 2017 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2016-31.10.2017. Lisäksi selvitys Panostaja Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.11.2016-31.10.2017 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään. Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.panostaja.fi PANOSTAJA OYJ Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099 Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on KotiSunin myynnin jälkeen seitsemän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1.600 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin virallinen liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi

Liitteet

Download