Panostaja Oyj – Panostaja Oyj:n osavuosikatsaus 1.11.2017-31.1.2018

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 1.3.2018 klo 10.00 1.11.2017–31.1.2018 (3 kk) -- Panostaja irtaantui KotiSunista ja kirjasi myynnistä 32,9 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja. -- Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi yritysostojen seurauksena 46 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto parani 1,1 milj. euroon vertailukauden 0,6 milj. eurosta. -- Liikevaihto kasvoi neljässä seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 33 % ja oli 44,9 milj. euroa (33,7 milj. euroa). -- Liikevoitto parani viidessä seitsemästä sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 1,7 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Katsauskauden liikevoittoa parantaa 1,3 milj. euron tuotto arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyen -- Tulos/osake (laimentamaton) oli 50,7 senttiä (-1,9 senttiä). Toimitusjohtaja Juha Sarsama: KotiSunista 33 miljoonan euron myyntivoitto ”Katsauskaudella toteutimme Panostajan historian merkittävimmän irtaantumisen, kun myimme KotiSun Groupin osakkeet CapManin hallinnoimalle rahastolle. Omistusaikanamme KotiSunin liiketoimintaa digitalisoitiin sekä laajennettiin voimakkaasti uusiin palveluihin ja uusille maantieteellisille alueille. Omistusaikanamme yhtiön liikevaihto ja liikevoitto kolminkertaistuivat ja sijoituksemme omistaja-arvon kehitys oli erinomaista. Olen erittäin tyytyväinen sijoitukseemme ja tämä oli mielestäni hieno osoitus siitä, mitä vahva ja näkemyksellinen kehittäminen yhdessä sijoituskohteen osaavan johdon kanssa voi parhaimmillaan saada aikaan. Kirjasimme katsauskaudelle myynnistä 32,9 miljoonan euron myyntivoiton ennen veroja ja myynti vahvisti merkittäväsi tase-asemaamme. Kokonaisuudessa sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi katsauskaudella edelleen merkittävästi pääasiassa Granon viime tilikaudella tekemien yritysostojen seurauksena. Rakentamiseen liittyvien sijoituskohteidemme Selogin ja Helakeskuksen liikevaihdot jäivät kuitenkin selvästi vertailukautta heikommiksi. Uskomme tämän yllättävän kysynnän heikkouden näissä sijoituskohteissa olleen tilapäistä ja markkinan kysyntätilanne kevättä kohti näyttää edelleen hyvältä. Muilta osin sijoituskohteiden taloudellinen kehitys oli katsauskaudella pääosin odotuksiemme mukaista. Granossa toimintojen uudelleenjärjestely ja tehostaminen etenee suunnitellusti. Käynnissä on muun muassa merkittäviä tuotannon siirtoja ja merkittävimmät epävarmuutta sisältäneet tuotannon muutokset on jo saatu toteutettua. Myös Megaklinikassa toimet kannattavuuden parantamiseksi etenevät. Jatkamme edelleen muutoksen läpiviennin seurantaa näissä yhtiöissä tuloskäänteen varmistamiseksi. Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut vilkasta. Markkinat tarjoavat mahdollisuuksia sekä valikoiduille uusille hankinnoille että edelleen myös irtaantumisille ja tulemme jatkamaan aktiivista yrityskauppamahdollisuuksien kartoittamista.” Keskeiset luvut M€ Q1 Q1 12 kk -------------------------------------------------------------- 11/17- 11/16- 11/16- 1/18 1/17 10/17 -------------------------------------------------------------- Liikevaihto, milj. euroa 44,9 33,7 150,7 -------------------------------------------------------------- Liikevoitto, milj. euroa 1,7 -1,0 2,9 -------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja, milj. euroa 1,2 -1,4 1,2 -------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos, milj. euroa 27,2 -0,5 6,9 -------------------------------------------------------------- Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,51 -0,02 0,03 -------------------------------------------------------------- Oma pääoma / osake, € 1,09 0,71 0,59 -------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa -0,9 4,6 15,6 -------------------------------------------------------------- Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Q1 Q1 12 kk M€ ---------------------------------------------------------------- Liikevaihto 11/17- 11/16- 11/16- 1/18 1/17 10/17 ---------------------------------------------------------------- Grano 34,0 23,3 105,3 ---------------------------------------------------------------- KL-Varaosat 3,4 3,2 13,5 ---------------------------------------------------------------- Selog 1,9 2,6 10,8 ---------------------------------------------------------------- Helakeskus 1,9 2,1 8,9 ---------------------------------------------------------------- Megaklinikka 1,4 1,4 6,0 ---------------------------------------------------------------- Heatmasters 1,0 0,9 5,3 ---------------------------------------------------------------- CoreHW 1,3 0,0 1,0 ---------------------------------------------------------------- Muut 0,0 0,0 0,0 ---------------------------------------------------------------- Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1 ---------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 44,9 33,7 150,7 ---------------------------------------------------------------- Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin Q1 Q1 12 kk M€ --------------------------------------------------------------- Liikevoitto 11/17- 11/16- 11/16- 1/18 1/17 10/17 --------------------------------------------------------------- Grano 1,1 0,6 6,3 --------------------------------------------------------------- KL-Varaosat 0,2 0,2 1,0 --------------------------------------------------------------- Selog 0,0 0,1 0,8 --------------------------------------------------------------- Helakeskus 0,0 0,0 0,5 --------------------------------------------------------------- Megaklinikka -0,2 -0,8 -1,6 --------------------------------------------------------------- Heatmasters -0,1 -0,3 -0,2 --------------------------------------------------------------- CoreHW 0,1 0,0 0,0 --------------------------------------------------------------- Muut 0,6 -0,8 -4,0 --------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 1,7 -1,0 2,9 --------------------------------------------------------------- Panostaja-konsernin liiketoiminta raportoidaan katsauskaudella kahdeksassa segmentissä, jotka ovat Grano, Selog, Helakeskus, KL-Varaosat, Heatmasters, Megaklinikka, CoreHW sekä Muut (emoyhtiö ja osakkuusyhtiöt). Muut-segmentin liikevaihdossa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Katsauskaudelta raportoi kolme osakkuusyhtiötä Juuri Partnes Oy, Ecosir Group Oy ja Spectra Yhtiöt Oy. Raportoitavien osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa), joka esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa. Näkymät tilikaudelle 2018 Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on ollut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on jatkunut vilkkaana. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan edelleen aktiivisesti osana sijoituskohteiden omistajastrategioita. Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: – Selogin, Helakeskuksen ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy hyvänä – Granon, KL-Varaosien ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä – Megaklinikan kysyntätilanne säilyy heikkona Tiedotustilaisuus Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 1.3.2018 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Pavilion, Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsaus ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi. Panostaja Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099

Liitteet

Download