Panostaja Oyj – Panostaja Oyj:n osavuosikatsaus 1.11.2016-31.7.2017

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 7.9.2017 klo 10.00 1.5.2017-31.7.2017 (3 kk) -- KotiSunin kasvu jatkui katsauskaudella liikevaihdon kasvaessa 20 % edellisvuoden vertailukaudesta. -- Granon katsauskauden liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto heikkeni 1,6 milj. eurosta 1,4 milj. euroon. -- Grano jatkoi yritysostostrategiansa toteuttamista ja toteutti katsauskaudella kaksi yritysostoa ja katsauskauden päättymisen jälkeen kaksi yritysostoa lisää. Näistä merkittävin oli syyskuussa hankittu Lönnberg Painot Oy. -- Liikevaihto kasvoi kuudessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 44,0 milj. euroa (39,3 milj. euroa). -- Liikevoitto parani neljässä seitsemästä sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla ollen 2,7 milj. euroa (2,7 milj. euroa). -- Tulos/osake (laimentamaton) oli 1,5 senttiä (1,2 senttiä). 1.11.2016-31.7.2017 (9 kk) -- Liikevaihto kasvoi kuudessa seitsemästä sijoituskohteesta. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 13,0 % ja oli 134,3 milj. euroa (118,5 milj. euroa). -- Liikevoitto parani viidessä seitsemästä sijoituskohteesta ja koko konsernin liikevoitto heikkeni 7,2 milj. eurosta 6,3 milj. euroon. -- Katsauskaudella Takoman kassatilanne ajautui kriittiseksi ja yhtiö hakeutui konkurssiin. Panostaja kirjasi konkurssin yhteydessä 2,0 milj. euron tappion -- Tulos/osake (laimentamaton) oli -3,3 senttiä (3,9 senttiä). Vertailukauden tulokseen sisältyy Flexim Securityn myynnin lisäkauppahinta. Toimitusjohtaja Juha Sarsama: Kasvu jatkui laaja-alaisena ”Katsauskaudella sijoituskohteiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta. Kasvu oli laaja-alaista ja liikevaihto kasvoi kuudessa seitsemässä sijoituskohteesta. Merkittävä liikevaihdon kasvuun vaikuttava tekijä oli edelleen Granon yritysostojen vaikutus. Liikevoitto sen sijaan jäi vertailukauden tasolle, vaikka onnistuimmekin parantamaan kannattavuutta useassa sijoituskohteessa. Pidempään heikkoa tulosta tehneet Megaklinikka ja Heatmasters onnistuivat molemmat tekemään katsauskaudella merkittävän tulosparannuksen. Kuitenkin Granossa kannattavuustaso oli edelleen odotuksiamme heikompi, mikä painoi kannattavuutta kokonaisuutena. Tulemme edelleen tekemään toimia Granon kannattavuuden parantamiseen sekä Megaklinikan tuloskäänteen varmistamiseksi. Granossa toteutettiin kesän aikana merkittävä konsolidaatiokierros neljän yritysoston myötä, joista merkittävimpänä oli Lönnberg Painot Oy:n ostaminen katsauskauden päättymisen jälkeen syyskuun alussa. Tehdyt yritysostot olivat merkittävä askel Granon strategian eteenpäin viemisessä ja markkina-aseman vahvistamisessa, mutta yritysostojen toteuttaminen lykkäsi yhtiössä tunnistettujen tehostamistoimenpiteiden läpiviemistä. Nyt yrityshankintojen jälkeen Granossa on käynnistetty toimenpiteet integraatioiden läpiviemiseksi ja kustannusrakenteen parantamiseksi. Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on jatkunut edelleen hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on ollut vilkasta. Jatkamme uusien sijoituskohteiden kartoittamista, mutta näemme aktiivisen markkinatilaneen tarjoavan myös hyvän mahdollisuuden valikoitujen irtaantumistenkartoittamiseen.” Keskeiset luvut M€ Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk ---------------------------------------------------------------------------- 5/17- 5/16- 11/16- 11/15- 11/15- 7/17 7/16 7/17 7/16 10/16 ---------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, milj. euroa 44,0 39,3 134,3 118,5 162,3 ---------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto, milj. euroa 2,7 2,7 6,3 7,2 10,1 ---------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja, milj. euroa 2,3 2,2 5,0 5,8 8,3 ---------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos, milj. euroa 1,8 1,7 1,5 6,2 9,2 ---------------------------------------------------------------------------- Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,02 0,01 -0,03 0,04 0,07 ---------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma / osake, € 0,53 0,73 0,53 0,73 0,77 ---------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 1,9 0,5 7,9 5,0 9,6 ---------------------------------------------------------------------------- Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk M€ ------------------------------------------------------------------------------ Liikevaihto 5/17- 5/16- 11/16- 11/15- 11/15- 7/17 7/16 7/17 7/16 10/16 ------------------------------------------------------------------------------ Grano 23,1 20,8 71,8 65,4 88,2 ------------------------------------------------------------------------------ KotiSun 9,5 7,9 30,0 22,0 31,9 ------------------------------------------------------------------------------ KL-Varaosat 3,5 3,2 9,9 9,6 13,0 ------------------------------------------------------------------------------ Selog 2,9 2,8 8,0 7,6 10,3 ------------------------------------------------------------------------------ Helakeskus 2,2 2,3 6,7 7,4 9,8 ------------------------------------------------------------------------------ Megaklinikka 1,6 1,1 4,6 3,4 4,7 ------------------------------------------------------------------------------ Heatmasters 1,3 1,2 3,5 3,2 4,5 ------------------------------------------------------------------------------ Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ------------------------------------------------------------------------------ Eliminoinnit 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 ------------------------------------------------------------------------------ Konserni yhteensä 44,0 39,3 134,3 118,5 162,3 ------------------------------------------------------------------------------ Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin Q3 Q3 9 kk 9 kk 12 kk M€ ----------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 5/17- 5/16- 11/16- 11/15- 11/15- 7/17 7/16 7/17 7/16 10/16 ----------------------------------------------------------------------------- Grano 1,4 1,6 4,4 5,9 7,8 ----------------------------------------------------------------------------- KotiSun 1,1 1,4 4,2 3,9 5,8 ----------------------------------------------------------------------------- KL-Varaosat 0,3 0,2 0,7 0,7 1,0 ----------------------------------------------------------------------------- Selog 0,3 0,2 0,5 0,5 0,7 ----------------------------------------------------------------------------- Helakeskus 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 ----------------------------------------------------------------------------- Megaklinikka 0,0 -0,2 -1,5 -0,9 -1,5 ----------------------------------------------------------------------------- Heatmasters 0,0 -0,2 -0,3 -0,7 -1,0 ----------------------------------------------------------------------------- Muut -0,7 -0,6 -2,3 -2,2 -2,9 ----------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 2,7 2,7 6,3 7,2 10,1 ----------------------------------------------------------------------------- Näkymät tilikaudelle 2017 Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on ollut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on jatkunut vilkkaana. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy ja oman aktiivisen toiminnan täydentäessä ulkoapäin tulevaa ostokohteiden tarjontaa markkinoilla on riittävästi yritysostomahdollisuuksia. Panostajan strategiaa on tarkoitus toteuttaa hallituilla yritysostoilla nykyisiin sijoituskohteisiin, mutta myös uusia mahdollisia sijoituskohteita kartoitetaan aktiivisesti. Myös irtaantumisten mahdollisuuksia arvioidaan aktiivisesti ja aikaisempaa laajemmin osana sijoituskohteiden omistajastrategioita. Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen arvioidaan kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: -- KotiSunin, Selogin ja Helakeskuksen kysyntätilanne säilyy hyvänä -- Granon, KL-Varaosien ja Heatmastersin kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä -- Megaklinikan kysyntätilanne säilyy heikkona Tiedotustilaisuus Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 7.9.2017 klo 11.30-12.30 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Mansku, Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsaus ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi. Panostaja Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040-774 2099

Liitteet

Download