Panostaja Oyj – PANOSTAJA LUNASTAA TAKAISIN 7,5 MILJ. EURON HYBRIDILAINAN

Panostaja Oyj Pörssitiedote 10.4.2017 klo 10.00 Panostaja lunastaa takaisin 27.5.2013 liikkeelle lasketun 7,5 miljoonan euron hybridilainan (ISIN: FI4000062864). Takaisinlunastus tehdään 29.5.2017 lainaehtojen mukaisesti koko pääoman osalta. Tämä lunastusilmoitus annetaan velkakirjanhaltijoille lainan ehdoissa määritellyllä tavalla. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna osakkeenomistajien omistuksia. Panostaja Oyj Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätietoja: Juha Sarsama + 358 40 774 2099 juha.sarsama@panostaja.fi Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii kahdeksassa liiketoimintasegmentissä ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1.300 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2016 konsernin virallinen liikevaihto oli 172,5 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi