Panostaja Oyj maksaa pois lainoja ja päivittää taloudellisia tavoitteita

 

Panostaja Oyj   Pörssitiedote, muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot            27.6.2018     klo 13.00

Panostaja Oyj maksaa pois lainoja ja päivittää taloudellisia tavoitteita

Panostaja Oyj on maksanut pois kaikki emoyhtiön korolliset velat 22,3 milj. euroa ja tehnyt sopimuksen uudesta 15,0 milj. euron yritysostolimiitistä. Yritysostolimiitistä voidaan nostaa kolmen vuoden mittaisia luottoja emoyhtiölle yritysostojen rahoittamiseen. Uusi yritysostolimiitti korvaa aiemman yritysostolimiitin.

Emoyhtiön korollisten velkojen pois maksaminen on osa Panostajan uutta rahoitusrakennetta koskevaa tavoitetta, jonka mukaan normaalitilanteessa emoyhtiön rahoitusrakenne on velaton. Emoyhtiö voi velkaantua väliaikaisesti rahoittaakseen yritysostoja irtaantumisten välissä.

Emoyhtiön korollisten velkojen pois maksaminen muuttaa merkittävästi emoyhtiön rahoitusrakennetta ja pienentää Panostajan riskiä. Riskin alentuminen heijastuu myös Panostajan tuottotavoitteeseen ja osana muutosta Panostajan hallitus on hyväksynyt päivitetyt taloudelliset tavoitteet Panostaja-konsernille.

Emoyhtiön velattoman rahoitusrakenteen myötä hallitus on asettanut Panostaja-konsernin uudeksi oman pääoman pitkän aikavälin tuottotavoitteeksi 15 prosenttia ja omavaraisuusasteen tavoitteeksi 40 prosenttia. Aikaisemmin oman pääoman tuottotavoite oli 20 prosenttia ja omavaraisuusaste 40 prosenttia, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat. Muut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka säilyvät ennallaan.

Panostaja-konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

  • Normaalitilanteessa emoyhtiön rahoitusrakenne on velaton. Emoyhtiö voi velkaantua väliaikaisesti rahoittaakseen yritysostoja irtaantumisten välissä (uusi tavoite)
  • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 % (aiemmin 20 %) siten, että IRR (sisäinen korko) tavoite on jokaiselle sijoituskohteelle yli 22 %
  • Omavaraisuusaste on vähintään 40 % (aiemmin 40 %, kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat)
  • Kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS) 0,8 € viisivuotiskaudella 2014-2018 (ennallaan)
  • Panostajan tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton (ennallaan)
  • Voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina (ennallaan)

”Panostajan päivitetyt taloudelliset tavoitteet vastaavat paremmin Panostajan liiketoimintarakennetta sekä tukevat arvon luontia pitkällä aikavälillä. Emoyhtiön velaton tase mahdollistaa parhaimmalla tavalla sijoitusyhtiön liiketoiminnan aktiivisen toteuttamiseen ja tunnistettuihin sijoitusmahdollisuuksiin tarttumisen. Yritysostolimiitti tuo lisää joustavuutta rahoitusrakenteeseemme ja turvaa sijoitusvalmiutemme myös irtaantumisten välissä. Sijoituskohteissa korollista velkaa tullaan edelleen käyttämään osana tehokasta rahoitusrakennetta, joten Panostaja-konsernissa vieraalla pääomalla on merkittävä rooli jatkossakin”, toteaa toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi