Panostaja Oyj – ENNAKKOTIETOJA TAKOMAN KONKURSSIPESIEN JAKO-OSUUKSISTA JA PANOSTAJAN YRITYSJÄRJESTELYKULUISTA

Panostaja Oyj Pörssitiedote 18.10.2017 klo 15:45 Panostaja on saanut Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n konkurssipesänhoitajalta jako-osuustodistukset. Jako-osuustodistuksien mukaan Panostaja tulee saamaan konkurssipesiltä jako-osuuksia noin 0,7 miljoonaa euroa. Panostaja on aiemmin tilikauden 2017 toisella neljänneksellä kirjannut alas kaikki saamisensa Takoma Gears Oy:ltä ja Takoma Oyj:ltä, joten noin 0,7 miljoonan euron jako-osuus kirjataan tilikauden 2017 viimeisen neljänneksen tulokseen. Muille Panostajan tilikaudella 2017 alaskirjaamille saamisille Takoma Gears Oy:ltä ja Takoma Oyj:ltä sekä Takoma Oyj:n osakkeille ei tulla jako-osuustodistusten perusteella saamaan jako-osuutta. Panostaja tulee vähentämään lainasaamisten ja osakkeiden arvonalentumisen vuoden 2017 verotuksessa ja kirjaa näistä menetyksistä aiheutuvista tappioista arviolta noin 3,1 miljoonan euron tulosvaikutteisen laskennallisen verosaamisen tilikauden 2017 viimeiselle neljännekselle. Panostajan sijoituskohteiden Granon ja CoreHW:n tuloksia rasittaa tilikauden viimeisellä neljänneksellä yrityskauppojen toteuttamiseen liittyvät kulut. Granon tulosta rasittaa noin 0,5 miljoonan euron kulut ja CoreHW:n noin 0,2 miljoonan euron kulut. Panostaja Oyj:n (Muut segmentti) tulosta rasittaa tilikauden viimeisellä neljänneksellä noin 0,9 miljoonan euron mahdollisten tulevien irtaantumisten valmisteluun liittyvät kulut. Panostaja Oyj Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama Panostaja Oyj 040 774 2099 Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.panostaja.fi