Panostaja Oyj – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Panostaja Oyj Pörssitiedote 2.1.2018 klo 16.00 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus Panostaja Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus on 1.1.2018 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8 Liputusvelvollisen nimi ja y-tunnus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Y-tunnus 0107638-1 Liputusilmoituksen peruste: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera fuusio 1.1.2018 Liputusvelvollisen osuus: % % osakkeista ja Yhteenlas Kohdeyhtiön osakkeist äänistä kettu % osakkeiden ja a ja rahoitusvälineide -osuus äänten äänistä n kautta kokonaismäärä Osuus liputusrajan 8,11 % 0 8,11 % 52.533.110 saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet: Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja Osakkeiden ja äänten %-osuus ISIN-koodi äänten lukumäärä Suora (AML Välillinen (AML 9:6 Suora (AML Välillinen (AML 9:5) ja 9:7) 9:5) 9:6 ja 9:7) PNA1V, 4.259.000 0 8,11 % 0 FI0009800379 YHTEENSÄ 4.259.000 8,11 % Panostaja Oyj Juha Sarsama Toimitusjohtaja Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099