Panostaja kirjaa Helakeskus-segmentistä liikearvon arvonalentumistappiota 3,0 milj. euroa

 

Panostaja Oyj                Pörssitiedote 30.10.2018                                   klo 9:45

Panostaja kirjaa Helakeskus-segmentistä liikearvon arvonalentumistappiota 3,0 milj. euroa

Rakentamisen yleisesti hyvästä kehityksestä huolimatta Helakeskus-segmentin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut ennakoitua heikompaa. Osana liikearvon arvonalentumistestausta Panostaja on käynyt läpi Helakeskus-segmentin näkymiä sekä toimintaan ja liiketoimintaympäristöön liittyviä muita oletuksia. Helakeskus-segmentin arvonalentumistestien perusteella Helakeskus-segmentin konserniliikearvoa kirjataan alas 3,0 milj. eurolla. Helakeskus-segmentille jäljelle jäävän liikearvon määrä on 3,0 milj. euroa.

Liikearvon arvonalentumistappiolla ei ole rahavirtavaikutusta, ja se kirjataan Helakeskus-segmentin neljännen neljänneksen tulokseen poistojen ryhmään.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Juha Sarsama
Panostaja Oyj
040 774 2099

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi