Liputusilmoitus

 

Panostaja Oyj              Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus       10.7.2018   klo 16.30

Liputusilmoitus

Panostaja Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP Osuuskunnan ja sen määräysvallassa olevan OP-Henkivakuutus Oy omistus on 9.7.2018 ylittänyt viisi (5) prosenttia.

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Panostaja Oyj, Y-tunnus 0585148-8

Tiedot liputusvelvollisesta: Määräysvaltaa käyttävä OP Osuuskunta, osakkeenomistajana OP-Henkivakuutus Oy

Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 
% osakkeista 
ja äänistä

% osakkeista ja
äänistä
rahoitusvälineiden kautta
Yhteenlaskettu 
%-osuus


Kohdeyhtiön
osakkeiden ja
äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
5,07 %-5,07 %52.533.110

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen. Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / 
osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

 Suora 
(AML 9:5) 
                     

Välillinen 
(AML 9:6 and 9:7)


Suora
  (AML 9:5)
 

Välillinen
  (AML 9:6 and 9:7)

PNA1V,  FI00098003792 662 95405,07 %0
Yhteensä
2 662 954

5,07 %


Tietoa liputusvelvollisesta. Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista
ja äänistä
%-osuus osakkeista
ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
Osakkeet, äänet ja
rahoitusvälineet yhteensä
OP Osuuskunta0,00 %0,00 %
OP-Henkivakuutus Oy5,07 %5,07 %

 


Panostaja Oyj

Juha Sarsama
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099